نویسنده: پژوهشکده اختر

کلاس های آموزشی:

قرآن: آموزش قرآن برای کودکان سه سال تا پیش از دبستان که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، درواقع تا حدودی همان آموزش آداب معاشرت

ادامه مطلب »

کلاس های آموزشی:

قرآن: آموزش قرآن برای کودکان سه سال تا پیش از دبستان که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، درواقع تا حدودی همان آموزش آداب معاشرت

ادامه مطلب »

کلاسهای آموزشی:

قرآن: آموزش قرآن برای کودکان سه سال تا پیش از دبستان که هنوز به سن تکلیف نرسیده اند، درواقع تا حدودی همان آموزش آداب معاشرت

ادامه مطلب »
اخبار

صحبت درباره ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام پیش دبستانی و پژوهشکده اختر📌 مهم و فوری: والدین عزیز:همانطور که می دانید امسال به دلیل سخت گیری های کرونایی و وسواس

ادامه مطلب »