پیام مدیریت پژوهشکده اختر

مهدکودک اولین و مهمترین مکانی است که کودکان در آن زندگی گروهی و بودن در اجتماع را می آموزند. رفتار درست و نادرست، مفهوم کار تیمی، تربیت اجتماعی، نحوه کنترل احساسات و خلاصه اولین درسهای مهم زندگی را در این مکان می آموزند و این مقطع تحصیلی اولین و مهمترین مرحله ورود به اجتماع و زندگی واقعی است. ما معتقدیم که این رسالت، کاری بسیار مهمتر از سرگرم کردن کودکان است. در اینجا تلاش می کنیم تا انسان های واقعی تربیت کنیم و این کار بزرگی است.

مهشید مشرقی خراسانی

0 +
سال سابقه
0 +
کودک و خردسال
0 +
مربی
0 +
برنامه متنوع

بخش های اصلی پژوهشکده اختر

پژوهشکده اختر

ما قدیمی ترین و همچنان پیشرو هستیم

اگر می خواهید با تاریخچه پژوهشکده اختر آشنا شوید اینجا کلیک کنید

پژوهشکده اختر

رویکرد آموزشی

برای مشاهده و آشنایی با شیوه و رویکرد آموزشی یا فلسفه اختر اینجا کلیک کنید

پژوهشکده اختر

فضا و امکانات مرکز

برای دیدن پروتکل های بهداشتی ما، فضای پژوهشکده و امکانات مرکز اینجا کلیک کنید.

پژوهشکده اختر

منشور اخلاقی خانواده اختر

اگر بخشی از خانواده بزرگ اختری ها هستید ، لطفا و حتما برای آشنایی و مرور ارزش های رفتاری و منشور اخلاقی خانواده اختر ، اینجا را با دقت مطالعه کنید

پژوهشکده اختر

کلاس های آموزشی

اگر می خواهید با کلاس های آموزشی ما آشنا شوید و اهداف مثبت پشت هر آموزش را بخوانید اینجا کلیک کنید

پژوهشکده اختر

کارگاه ها و فستیوال ها

اگر می خواهید کارگاه ها و فستیوال های ما را ببینید و فلسفه و هدف برگزاری این کارگاه ها را متوجه شوید اینجا کلیک کنید.

پژوهشکده اختر

پرسنل پژوهشکده

برای آشنایی با پرسنل پژوهشکده اختر اینجا کلیک کنید

پژوهشکده اختر

مقالات آموزشی

برای مطالعه مقالات آموزشی ما و جدیدترین شیوه های فرزندپروری اینجا کلیک کنید

پژوهشکده اختر

جشن ها و مراسم ها

اگر می خواهید با جشن ها و مراسم های عمومی والدین و کودکان آشنا شوید اینجا کلیک کنید

پژوهشکده اختر

تابلو خانوادگی

اگر یکی از اعضا خانواده بزرگ اختر هستید اینجا کلیک کرده و اسم خود را روی تابلو خانوادگیمان بنویسید تا با ما در ارتباط باشید.

پژوهشکده اختر

تصاویر دانش پژوهان

برای مشاهده تصاویر و عکس های دانش پژوهان کوچک پژوهشکده اختر می توانید این قسمت را کلیک کنید

پژوهشکده اختر

تغذیه کودکان

برای آشنایی با سیستم چاشت و تغذیه سالم ما، تعداد وعده های غذایی، مواد اولیه و هدف ما از این تغذیه اینجا کلیک کنید

ما قدیمی ترین و همچنان پیشرو هستیم

اگر می خواهید با تاریخچه پژوهشکده اختر آشنا شوید اینجا کلیک کنید

منشور اخلاقی خانواده اختر

اگر بخشی از خانواده بزرگ اختری ها هستید ، لطفا و حتما برای آشنایی و مرور ارزش های رفتاری و منشور اخلاقی خانواده اختر ، اینجا را با دقت مطالعه کنید

پرسنل پژوهشکده

برای آشنایی با پرسنل پژوهشکده اختر اینجا کلیک کنید

تابلو خانوادگی

اگر یکی از اعضا خانواده بزرگ اختر هستید اینجا کلیک کرده و اسم خود را روی تابلو خانوادگیمان بنویسید تا با ما در ارتباط باشید.

رویکرد آموزشی

برای مشاهده و آشنایی با شیوه و رویکرد آموزشی یا فلسفه اختر اینجا کلیک کنید

کلاس های آموزشی

اگر می خواهید با کلاس های آموزشی ما آشنا شوید و اهداف مثبت پشت هر آموزش را بخوانید اینجا کلیک کنید

مقالات آموزشی

برای مطالعه مقالات آموزشی ما و جدیدترین شیوه های فرزندپروری اینجا کلیک کنید

تصاویر دانش پژوهان

برای دیدن تصاویر و عکس های دانش پژوهان کوچک ما اینجا کلیک کنید

فضا و امکانات مرکز

برای دیدن پروتکل های بهداشتی ما، فضای پژوهشکده و امکانات مرکز اینجا کلیک کنید.

کارگاه ها و فستیوال ها

اگر می خواهید کارگاه ها و فستیوال های ما را ببینید و فلسفه و هدف برگزاری این کارگاه ها را متوجه شوید اینجا کلیک کنید.

جشن ها و مراسم ها

اگر می خواهید با جشن ها و مراسم های عمومی والدین و کودکان آشنا شوید اینجا کلیک کنید

تغذیه کودکان

برای آشنایی با سیستم چاشت و تغذیه سالمی که به کودکان می دهیم، تعداد وعده های غذایی، مواد اولیه غذاها و هدف ما از تغذیه سالم، ارگانیک و مقوی برای کودکان، اینجا کلیک کنید.