افتخارات

مفتخریم که اعلام نماییم مهدکودک اختر اولین و تنها مهدکودک در سطح استان کرمان می باشد که با تشکیل کمیته حفاظت فنی و معرفی مسئول ایمنی به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به عنوان برترین کمیته شناخته شد و به پاس فعالیتهای مجدانه اعضای آن کمیته (جهت ایمن سازی محیط مهدکودک ) لوح تقدیر و تندیس از طرف اداره کار به خود اختصاص داده است.