نجوم و ستاره شناسی

یکی از مهم ترین مباحثی که ذهن و فکر کودکان را باز کرده و توانایی ها و مهارت های تفکر را در آنان به خوبی گسترش می دهد، نجوم و ستاره شناسی می باشد.

معمولا کودکان خود را مرکز و محور جهان می دانند اما همین که با دنیای پیرامون خود و با جهان به شکلی حرفه ای آشنا می شوند، دنیایشان بزرگتر و گسترده تر می شود.

آن ها درمی یابند که جهان چیست و چقدر بزرگ و خارق العاده است.

آشنایی با آسمان، ستاره ها، کهکشان ها و سیاره ها هوش طبیعت گرای کودک را تقویت می کند.

نجوم و ستاره شناسی کودکان را با طبیعت و شگفتی های جهان آشنا کرده و کم کم باعث پیدایش سوالات ذهنی در آن ها می شود.

با پیدایش هر سوال، می توانیم ابتدا نظر خود آن ها را در مورد پاسخ سوالاتشان بپرسیم تا هم توانایی فکر کردن در آن ها تقویت شده و سریعا به جواب نرسند و بیاموزند که گاهی باید فکر کرد و جستجوگر بود
و همینطور ، در حین ابراز نظر، توانایی بیان ایده ها و افکار در آن ها تقویت خواهد شد.

سپس برای پاسخ دادن به سوالات آن ها باید از ادبیات آسان و ساده استفاده کرد و با قابل فهم ترین کلمات و جملات، آن ها را به پاسخ سوالاتشان هدایت کرد.

جوری که به خوبی پاسخ سوال ذهنی خود را درک کنند و از رسیدن به جواب سوالات مبهم خود لذت ببرند.

این کار آن ها را عاشق کشف و جستجوگری خواهد کرد.

برای مثال اگر کودک در مورد سوالات نجومی خود ، پاسخی سخت و صقیل بگیرد و در نهایت متوجه نشود و احساس کند از درک موضوع عاجز مانده، ناخودآگاه و ناخواسته، از اینگونه مباحث زده خواهد شد.

بنابراین کودکان باید هر علم و مهارتی را، با افراد متخصص بیاموزند تا حتی سخت ترین آموزش ها برایشان شیرین، قابل درک و دوست داشتنی شود.

ما در پژوهشکده کودکان اختر، این افتخار را داریم که در طول این سالها، سعی کرده ایم تمامی مباحث آموزشی را با افراد متخصص و آشنا با ادبیات و زبان کودکان به آن ها انتقال دهیم.

کودکان قبل از سنین پیش دبستان، درکی از ستاره و سیاره ندارند و بهترین سن برای این آموزش و آشنا کردن آن ها با دنیای ستاره شناسی، سنین پیش دبستانی است.

در رویداد اخیر، کودکان پیش دبستانی ما با تنها ستاره منظومه شمسی ، خورشید ، آشنا شده و توسط یک تلسکوپ و عینک مخصوص خورشید را رصد کردند.

همچنین متوجه شدند که خورشید مادر منظومه شمسی است و اطلاعات خوبی در مورد آن پیدا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید