منشور اخلاقی، ارزشها و استانداردهای پژوهشکده اختر برای والدین،کودکان و مربیان

والدین عزیز:

لطفا و حتما متن ها و نوشته های روی تک به تک همه این عکس ها را با دقت مطالعه فرمایید تا با ارزشها و استانداردهای اخلاقی، رفتاری و پروتکل های مهم بهداشتی پژوهشکده اختر آشنا شوید. رعایت تمامی نکات ذکر شده در عکسها از سمت والدین و کودکان برای ما و مدیریت مرکز بسیار تا بسیار مهم بوده و از اهمیت زیادی برخوردار می باشد سپاس از همراهی و همکاری شما

نکته اول:

نکته دوم:

نکته سوم:

نکته چهارم:

نکته پنجم:

نکته ششم:

نکته هفتم:

نکته هشتم:

نکته نهم:

نکته دهم:

نکته یازدهم:

نکته دواردهم:

این پست دارای یک دیدگاه است

دیدگاهتان را بنویسید