جشن نوروز در پژوهشکده

مراسم و جشن های نوروزی پژوهشکده اختر در حال برگزاری می باشد و کودکان مهربان ، شکوفه های نوشکفته ما، در حال اراِئه اولین اجراهای عمومی خود، در جمع والدین و مربیانشان هستند.

برای بزرگسالان موفق و پژوهشگران آینده ی جامعه ، بهترین ها را آرزومندیم.

کودکان اختر با اعتماد به نفس و شیرین زبانی های خود بهترین اجراها را برای مامان و باباها به نمایش گذاشتند.

پیشاپیش برای خانواده اختری های نازنین سالی سرشار از برکت، شادی و سلامتی آرزو می کنیم.