گالری تصاویر اختر

جشن عید نوروز 1401-1400

جشن پایان سال 1401-1400

کارگاه (نه) به پلاستیک و کاردستی با وسایل بازیافتی
جشن میوه ها و سبزیجات
کارگاه شیرینی

کارگاه نجاری