تقویم و مناسبت ها

بر اساس تقویم ایرانی و تقویم بین المللی پژوهشکده که در سایت و اپلیکیشن ما اعلام و نصب شده است، تمام روزهای مهم و مناسبت های ملی و جهانی ذکر شده و در روزهایی با مناسبت های خاص و جالب که جنبه آموزشی داشته باشند، چه مناسبت ایرانی و چه جهانی، مربی ها و پرسنل حتما در آن مورد برای بچه ها صحبت کرده و درمورد هر مناسبت گفتگو می کنند تا بچه ها با آن رویداد و جنبه های مختلف آن آشنا گردند. در بسیاری از مناسبت ها و وارد، مربی ها با قصه گویی و نمایش برای بچه ها توضیح داده و در ان مورد صحبت و گفتگو و طرح سوال و جواب دارند. کودکان با درست کردن کاردستی، کلاژ و نقاشی و حتی برگزاری جشن و مراسم های کوچک در مرکز، آن روز خاص را پاس داشته و در ذهن این فرشته های کوچک جاودانه می گردد. از جمله این مراسم و مناسبت ها، به روز زمین پاک، روز جهانی محیط زیست، محافظت از کره زمین، روز خلیج فارس، روز مادر و روز پدر، روز والدین، روز مادربزرگ و پدربزرگ، روز کتاب و کتابخوانی، روز آتشنشان و غیره، بسیاری از مناسبت های جذاب دیگر می باشند. ما این روزهای مهم ایرانی و جهانی را در این تقویم ثبت می کنیم ومربی ها انتهای هر هفته ، به سایت و اپلیکیشن رجوع میکنند. مناسبت های مهم آن هفته را دیده و در دفترچه برنامه ریزی هفتگی خود یادداشت می کنند، سپس برای تمام مناسبت های هفته جدید برنامه ریزی می کنند که چطور برای کودکان کلاس خود با اجرای نمایش و قصه گویی یا کاردستی و طراحی یک برنامه خوب در همان زمینه و آموزشی غیرمستقیم داشته باشند و اجرا کنند.