ثبت نام

به خانواده اختر خوش آمدید

سلامت روحی و جسمی، بهداشت، تغذیه سالم، عادتهای مثبت و پرورش ریشه های شخصیتی فرزند شما؛ وظیفه و تعهد و مسئولیت اصلی ما است…
ما تمامی آموزشهای خود را از راه بازی، قصه و نمایش کار می کنیم تا در کنار کودکانی شاد، انسانهایی باایمان، خلاق، توانمند، پویا، مسئولیت پذیر، خوش بیان، ماهر، مستقل، و باشخصیت تحویل جامعه فردا دهیم…

تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی فرزند شما می باشد ؛ بنابراین از شما خواهشمندیم که قبل از هر گونه پرداخت وجه مبلغ شهریه یا پیش پرداخت، حتما و با دقت، فرم مربوط به قرارداد، میثاق و تعهدنامه والدین را که در این فرم آمده است را مطالعه فرمایید.