صحبت درباره ثبت نام

ثبت نام پژوهشکده اختر به دلیل ظرفیت محدود و خصوصی بودن در دوران کرونا در حال حاضر تمام شده و ظرفیت کلاس ها بسیار محدود است. با این حال برای صحبت با مسئول ثبت نام جهت اطمینان از این موضوع در واتساپ پژوهشکده با شماره 09057494044 پیام بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید