بینایی سنجی کودکان (روز شنبه 15 آبان ماه)

طرح بینایی سنجی توسط اداره محترم بهزیستی در دو شیفت صبح و بعد از ظهر انجام می گردد.

این پست دارای یک دیدگاه است

دیدگاهتان را بنویسید